home

De overheid blijft vooralsnog inzetten op groei van de luchtvaart en nieuwe vliegroutes boven Nederland, belangen van omwonenden en milieu worden niet voldoende meegewogen. De Nederlandse natuur staat op instorten, de aarde warmt op, omwonenden van luchthavens krijgen overdag niet voldoende rust en hebben ’s nachts last van slaapverstoring. Ook voor werknemers op luchthavens is de situatie zeer ongezond, er heerst een angstcultuur, de werkdruk is hoog en de lonen laag, personeel wordt tevens blootgesteld aan hoge niveaus kankerverwekkende (ultrafijn)stoffen.

Vrijstellingen en uitzonderingen
De luchtvaartsector geniet diverse vrijstellingen en uitzonderingen. We roepen op om accijns te heffen op kerosine en BTW over vliegtickets. Ook willen we dat de overheid stopt met het verlenen van staatssteun en aandelenaankopen en dat de luchtvaartsector bij moet dragen aan de regeringsdoelstelling van 55% CO2-reductie in 2030.

Hub
Het hubmodel van Schiphol zorgt voor tientallen miljoenen overstappers die geen economische waarde vertegenwoordigen maar wel zorgen voor veel overlast en vervuiling. Wat goed is voor KLM is niet per definitie goed voor Nederland. Bouw het hubmodel af.

Waarom wil de KLM niet dat Schiphol krimpt? | De Avondshow met Arjen Lubach

Vraag
Verminder de vraag naar vliegreizen door de luchtvaart eerlijk- en veelvliegers zwaarder te belasten. Verbied vluchten (of belast ze zwaar) naar bestemmingen die goed bereikbaar zijn met schonere vervoermiddelen zoals de trein. Sluit vliegvelden Rotterdam, Eindhoven, Eelde en Maastricht voor commercieel verkeer en zie af van de opening van Lelystad Airport.

Menselijke maat
Er dient per direct een einde gemaakt te worden aan de onmenselijke nachtvluchten. De uitspraak van de rechter op 20 maart 2024 moet worden gerespecteerd. De Staat handelt al jaren onrechtmatig, de overlast moet dus flink omlaag. Ook vragen we om gezonde werkomstandigheden en eerlijke betaling van grondpersoneel. Boventallige medewerkers vinden op de huidige arbeidsmarkt eenvoudig een nieuwe baan. Toch verzoeken we deze mensen, waar nodig, te begeleiden naar werk in sectoren met meer toegevoegde waarde voor de samenleving, zoals de energietransitie.

Elk van bovenstaande ingrepen zorgt op korte en middellange termijn voor krimp van het aantal vliegbewegingen, daarmee kan de uitstoot van broeikasgassen, stikstofoxiden en kankerverwekkende stoffen gehalveerd worden en de omgeving voor omwonenden weer leefbaar.


Recente ontwikkelingen via SchipholWatch:


Overlast?
Heeft u last van vliegtuigherrie of maakt u zich zorgen over uw gezondheid of veiligheid? U bent niet alleen! U kunt overlast melden op vliegherrie.nl en de meldingen van anderen lezen. Hinder kunt u ook melden bij BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol).