De rol van de lokale politiek

Het zou een groot goed zijn wanneer een toenemend aantal gemeenteraden zich uitspreken voor krimp van de luchtvaart. Veelal zijn er lokale partijen die onafhankelijk zijn in het bepalen van hun standpunten en die daarmee de belangen van bewoners zwaarder laten wegen dan het standpunt van de partijtop in Den Haag.

Wij gaan de komende maanden gemeenteraden benaderen met een brief. Dee brief beoogt binnen de gemeente een discussie te entameren over het gebrek aan visie en expertise bij het landsbestuur, het economisch beleid van de regering en de dominate rol van de lobby van de industrie en de daaraan gekoppelde focus op korte termijn economische belangen.

Bent u actief in een gemeente en wilt u hierbij een rol spelen? Laat ons dat weten door contact met ons op te nemen via relaties@krimpluchtvaart.nl.