Luchtvaart

Thema

De bijdrage van luchtvaart aan de opwarming van de aarde wordt onderschat. Tot nu toe kijkt de wetenschap vooral naar uitstoot van CO2. Andere effecten van de luchtvaart dragen echter twee keer zo veel bij aan de klimaatverandering.

lees verder

Uit een door de overheid uitgevoerde scenariostudie blijkt de economische impact van minder vliegbewegingen beperkt. De waardering van CO2-uitstoot, klimaat- en gezondheidswinst t.o.v. beperkt verlies van werkgelegenheid maken de uitkomst anders. Bovendien is er enorme krapte op de arbeidsmarkt waardoor baanverlies niet erg is.

lees verder

The super-rich should be forced to pay an extra tax each time they fly on “hugely damaging” private jets to help fund better and cleaner public transport, a charity has said.

lees verder

De PvdA Noord-Holland heeft deze zin in haar verkiezingsprogramma opgenomen: "De luchtvaart moet haar bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen die de regering voor 2030 heeft gesteld.". De Regering wil in 2030 de uitstoot met 60% hebben teruggedrongen. Daar moet de luchtvaart dus ook aan meedoen.

lees verder

Alle zakelijke reizen naar Londen per 2030 met de trein, in plaats van het vliegtuig. Dat moet mogelijk worden volgens 70 grote werkgevers, verenigd in de Coalitie Anders Reizen.

lees verder

HEERDE - Zes Noord-Veluwse gemeenten reageren woedend op het bericht dat de Schiphol Group Veluwse boeren heeft uitgekocht.

lees verder

Frankrijk heeft groen licht gekregen van de Europese Commissie voor het verbieden van een aantal korte, binnenlandse vluchten.

lees verder

Schiphol wil volgend jaar 500.000 vierkante meter asfalt vervangen, maar heeft voor dit grote bouwproject geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming.

lees verder

Ook de luchtvaart moet aan de slag met klimaatbeleid. Natuur & Milieu overhandigt vandaag, samen met andere milieuclubs, een actieagenda aan het ministerie van I&W.

lees verder

Jongstleden vrijdag 14 oktober stond de rechtszaak van RBV 'op de rol' van de rechtbank Den Haag. Dat betekent dat een rechter bekijkt wat de volgende stap moet zijn. De rechtbank heeft minister Harbers zes weken de tijd gegeven (tot 30 november) om op de eisen van RBV te reageren.

lees verder

Op 5 november 2022 kwamen honderden bezorgde burgers actie voeren op luchthaven Schiphol.

lees verder

Het kabinetsbesluit om Schiphol te laten krimpen naar 440.000 vluchten is slecht onderbouwd en gebaseerd op een gebrekkige rekenmethode. Kritiek daarop werd door het ministerie genegeerd, blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

lees verder

Krimpluchtvaart zoekt kandidaat als CEO voor de Schiphol Group. Buiten de ons kent ons circuits in Den Haag. 

lees verder

Luchthaven Schiphol bereidt de aanbesteding van een nieuwe terminal voor, zo schrijft het Financieele Dagblad (FD) op basis van informatie op aanbestedingsplatform Tendernet.

lees verder

De nieuwe animatie van de Krimpluchtvaart campagne.

lees verder

New research shows the aviation sector has emerged as one of the strongest opponents of climate policy in Europe.

lees verder

Fundamentele mensenrechten worden geschonden, omdat de overheid omwonenden van Schiphol blootstelt aan ongezonde geluidshinder. Dat zegt een groep mensen die rond de luchthaven woont. Via de rechter willen ze de Staat dwingen tot krimp van Schiphol.

lees verder

Schiphol is ziek. Schiphol heeft last van morbide obesitas. De luchthaven moet krimpen, niet tot 440 duizend vluchten, maar veel verder. Van hub naar o+d. Professor Fulco van der Veen van Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA) legt het uit. 

lees verder

Het kabinet zegt Schiphol te willen laten krimpen naar 450.000  of 420.000 vliegbewegingen per jaar. Dat niveau is in 2020 en 2021 nog niet gehaald dankzij de Coronapandemie en lukt in 2022 wellicht ook niet dankzij de personele problemen. Volgens bewonersorganisaties moet het terug naar 200.000 tot 350.000 bewegingsn per jaar om te voldoen aan de wettelijke eisen inzake geluid en luchtvervuiling. 

lees verder

Voor het eerst in drie jaar lijken we weer een normale zomervakantie tegemoet te gaan. Na twee jaar voornamelijk op vakantie in eigen land is het dit jaar weer volop mogelijk om erop uit te trekken. Maar doen we dat weer massaal met het vliegtuig, of zijn we inmiddels gewend geraakt aan andere vervoersmiddelen? Wij deden onderzoek naar hoe Nederlanders dit jaar van plan zijn om op vakantie te gaan, hun houding ten opzichte van vliegen, en de belangrijkste redenen om wel of niet het vliegtuig te pakken.

lees verder

Hieronder leest u meer over de diverse aspecten. Onderaan elk alrtikel kunt u dan doorklikken naar de volgende of terug naar de vorige. Bij een artikel staan gerelateerde nieuwsberichten.

Bij de KLM is 70% van de passagiers overstapper. Die vliegen over dichtbebouwd gebied. De raad voor de veiligheid concludeert dat de luchthaven complex is en dat groei van vliegbewegingen de kans op vliegrampen vergroot.

lees verder

Gerelateerde organisaties

Heeft u suggesties? info@burgerplatform.nu.