Luchtvaart en klimaatakkoord Parijs

Aspect

Op basis van het klimaatakkoord van Parijs is Nederland verplicht de uitstoot in 2030 met 55% te hebben gereduceerd en in 2050 met 95%.

Voor de luchtvaart worden andere doelstellingen geformuleerd.

Jaar Klimaatakkoord Luchtvaart
2020 - 25 % t.o.v 1990 geen eisen
2030 - 55 % t.o.v. 1990 niveau van 2005
2050 - 95 % t.o.v. 1990 - 50% t.o.v. 2005
2070   0 uitstoot


Het verschil tussen de wettelijke afspraken en wat de luchtvaart aan ruimte krijgt is enorm. Hierbij komt dat de uitstoot van CO2 op grotere hoogte een sterkere inpact heeft op de opwarming van de de aarde.

 

Wat burgers willen is een redelijke eis: laat de luchtvaart evenredig bijdragen aan de reductiedoelstellingen. De sector blijkt niet in staat zichzelf te reguleren. Uit onderzoek blijkt dat bijna alle beloften die de sector de afgelopen jaren deed, niet zijn nagekomen.

De meest effectieve maatregel is het verminderen van het aantal vliegbewegingen. Met name voor de lange afstanden, de (zakelijke) veelvliegers en die afstanden die ook met de trein kunnen..

Bronnen:

  1. Klimaatakkoord
  2. Afspraken met luchtvaart sector
  3. For 20 years the aviation industry has missed all but one of their sustainability targets.

Documenten

Terug & verder bladeren:

 

tinyurl: link
views: 348