Emissies door luchtvaart

Aspect

Emissies door de luchtvaart

Elke dag wordt er op Schiphol 13 miljoen liter kerosine getankt. Dat zijn ongeveer 325 tankauto's (40000 liter per stuk). Gelukkig gaat dit niet met tankwagens maar met een grote leiding die loopt van Pernis naar Schiphol. Deze leiding is aangelegd door het ministerie van Defensie.

Kerosine is vergelijkbaar met dieselolie. Het geeft bij verbranding veel fijnstof. Ook komen er PAK's vrij (Policyclische Aromatische Koolwaterstoffen). Die veroorzaken kanker.

De invloed van emissie op grote hoogten zorgen ervoor dat de uitstoot van de luchtvaart een drie zeer zo grote invloed heeft als bijvoorbeeld energiecentrales. Hiermee wordt nu geen rekening gehouden.

 

Uitstoot van broeikasgassen

Driekwart van de uitstoot wordt veroorzaakt door 25% van de vluchten op verderweg gelegen bestemmingen. Dertig procent door korte vluchten die veelal ook door de trein worden bediend.

 

Uitstoot van stikstofoxiden

Uitstoot van roet

Uitstoot per kilometer

Vlieggedrag naar opleiding en inkomen

Vlieggedrag aan de hand van politieke voorkeur

Uitstoot per type vakantie, gemiddeld

Documenten

Terug & verder bladeren:

tinyurl: link
views: 302