Petitie bekendmaken en verspreiden

U kunt de link naar de petitie delen met uw relaties en binnen netwerken.

Bent u lid van een bewonerscommissie, wijkraad, dorpsraad of volkstuinvereniging? Ook VVE's, sportclubs en kerkelijke organisaties kunnen een weg zijn om bekendheid te geven aan de campagne.

Op Facebook is er voor elke gemeente een besloten groep. Bijvoorbeeld: "Je bent Alkmaarder als ....". Als je daar lid van bent kun je de campagne daar delen.

Andere petities

Wij adviseren dringend om alle krachten te bundelen en geen eigen petities te starten..Zelfs petities met 200.000 ondertekenaars maken geen indruk. We streven naar een zo hoog mogelijk aantal ondertekenaars om zo meer druk te kunnen uitoefenen. Komt u andere petities tegen die te maken hebben met luchtvaart? Neem dan zo mogelijk contact op met de initiatiefnemer om zich aan te sluiten bij de nationale oproep/campagne van krimpluchtvaart.nl. U kunt ons ook informeren. Dan nemen wij contact op.

Heeft u een pettiie bij petities.nl? Dan kunt u de webmaster van petities.nl vragen een bericht te versturen aan uw ondertekenaars.

Beste Ondertekenaar,
Enige tijd geleden ondertekende u de petitie <>. Waarvoor onze dank. Vanwege het nationale karakter van de luchtvaart bestaat er een landelijke coalitie van milieu- en bewonersorganisaties. Deze zet zich in voor het verminderen van de uitstoot en hinder van de luchtvaart. Dit om binnen de grenzen van het klimaatakkoord te blijven en de leefomstandigheden te verbeteren. De landelijke regering zet momenteel niet in op gerichte maatregelen. Dus zal de burgerlobby eendrachtiger moeten gaan opereren om effectief te zijn.
Wij vragen u daarom de landelijke oproep/petitie op krimpluchtvaart.nl te steunen.
Wij kunnen u dan ook gericht informeren over de voortgang bij de voor u relevante luchthaven(s).
 

 

Check uw relaties

Via uw eigen emailbestand kunt u uw relaties op de hoogte brengen van deze burgercampagne. Na verloop van tijd is het zinvol om te kijken wie van uw relaties de campagne ondersteunt. Zodat u de resterende mensen een herinnering kan sturen.

Door uw emailadressen in onderstaand vakje te plakken. Het formaat maakt niet uit, er mag allemaal tekst in staan of de inhoud zijn van een excel bestand. Wij filteren de emailadressen en kunnen u vertellen welke personen nog niet hebben getekend. Deze gegevens worden niet door ons opgeslagen. Dit in verband met de privacyregels en het feit dat het uw gegevens zijn.

Uw emailadressen