Omwonenden willen Staat via de rechter dwingen tot krimp van Schiphol en dat zou ze volgens juristen zomaar eens kunnen lukken

Nieuws

Datum: 15-7-2022 EenVandaag

Fundamentele mensenrechten worden geschonden, omdat de overheid omwonenden van Schiphol blootstelt aan ongezonde geluidshinder. Dat zegt een groep mensen die rond de luchthaven woont. Via de rechter willen ze de Staat dwingen tot krimp van Schiphol.

In een brief aan demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat eisen omwonenden, verenigd in Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), maatregelen die de overlast van het vliegverkeer terugdringen. Zij willen dat de Nederlandse overheid zich gaat houden aan de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor vliegtuiglawaai adviseert.

Gezondheidsklachten

Nu zou het zo zijn dat ruim 1,4 miljoen mensen worden blootgesteld aan meer geluid dan de WHO aanbeveelt. Volgens de stichting, die 500 medestanders heeft, schendt de Staat haar zorgplicht door burgers onvoldoende te beschermen tegen de ongezonde effecten van het vliegverkeer.

De stichting verwijst daarbij onder meer naar onderzoek van de GGD waaruit blijkt dat de ervaren hinder en slaapverstoring rond Schiphol groter is dan uit de officiële berekeningen blijkt. Een deel van de omwonenden zegt te kampen met gezondheidsklachten die zij (deels) wijten aan het vliegverkeer, zoals ademhalingsproblemen, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, psychische klachten en slaapproblemen.

Misdadig

Willem Stegenga uit de Amsterdamse wijk Buitenveldert weet er alles van. Hij heeft zich inmiddels aangesloten bij het initiatief van de RBV. 6 jaar geleden verhuisde hij binnen de hoofdstad en verkeek zich op de overlast van het vliegverkeer boven zijn nieuwe huis. "Ik ben de laatste jaren, op de dip tijdens corona na, zowat gek geworden van de herrie."

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 4361

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over Luchtvaart